מכוורת מנהל המחקר החקלאי

חיפושית הכוורת הקטנה

כתבה של סורוקר ו. ושטיין א. מהמחלקה לאנטומולוגיה, מנהל המחקר החקלאי, על חיפושית הכוורת הקטנה המאיימת על גידול דבורי דבש באירופה וישראל הועלתה לאתר

כנס אפימונדיה ה44

יתקיים בדרום קוריאה ב 15-20 ספטמבר 2015. נושא הכנס הוא דבורים מאחדות את העולם. בכנס ישתתפו מגוון אנשי מיקצוע העוסקים בדבורים ומוצרי כוורת: מגדלים, מדריכים, חוקרים ואנשי תעשיה. הכנס מלווה בתצוגות של ציוד מכוורת וחומרים נילוים.