מכוורת מנהל המחקר החקלאי

כנס אפימונדיה ה44

יתקיים בדרום קוריאה ב 15-20 ספטמבר 2015. נושא הכנס הוא דבורים מאחדות את העולם. בכנס ישתתפו מגוון אנשי מיקצוע העוסקים בדבורים ומוצרי כוורת: מגדלים, מדריכים, חוקרים ואנשי תעשיה. הכנס מלווה בתצוגות של ציוד מכוורת וחומרים נילוים.