מכוורת מנהל המחקר החקלאי

סקר פחת 2014/15

כמידי שנה אנו פונים אל מגדלי הדבורים בבקשה למילוי סקר פחת כוורות קיץ 2014 ופחת חורף 2014-2015. הבנת תופעת פחת כוורות והיקפיה מהותיים לטיפול בבעיה ברמה מקומית וגלובלית.

כתבה חדשה באתר

כתבה של סורוקר ו. ושטיין א. מהמחלקה לאנטומולוגיה, מנהל המחקר החקלאי, על תוצאות ראשוניות של פחת דבורים בארה"ב 2014/2015 הועלתה לאתר

כנס אפימונדיה ה44

יתקיים בדרום קוריאה ב 15-20 ספטמבר 2015. נושא הכנס הוא דבורים מאחדות את העולם. בכנס ישתתפו מגוון אנשי מיקצוע העוסקים בדבורים ומוצרי כוורת: מגדלים, מדריכים, חוקרים ואנשי תעשיה. הכנס מלווה בתצוגות של ציוד מכוורת וחומרים נילוים.