מכוורת מנהל המחקר החקלאי

עמידות לוורואה באוכלוסיות דבורת דבש האירופאית

תמצית מאמרים של ברברה לוקי וחובריה (2012, 2015) הועלתה לאתר