מכוורת מנהל המחקר החקלאי

פחת דבורים בארה״ב

זוהי השנה העשירית בה נערך סקר פחת חורף והשנה השישית בה נערך גם סקר פחת קיץ בארה"ב. בחורף האחרון 2015/2016, 5756 מגדלי דבורים בארה"ב. בארבעים ושמונה מדינות השיבו לסקר.

Vespa valutina- הצרעה האסייתית – הבעיה שבדרך?

הצרעה האסייתית היא טורף דבורי הדבש שהגיע לאירופה לפני 13 שנה ומאז התפשט ביבשת וכיום מהווה שם בעיה קשה לענף המכוורת.

סקר פחת דבורים 2016

נתונים ראשוניים מסקר פחת דבורים בארץ, קיץ 2015 וחורף 2015-16 (פוסטר)

אקרית הוורואה מטפילה דבורים המשחרות על פרחים

כידוע אקרית הוורואה (Varroa destructor) עוברת בין כוורות בהעברה אופקית ע"י שוד ותעיית דבורים ואנכית בעת ההתנחלות. המאמר מנסה להתחקות אחר אפשרות נוספת להעברת הוורואה בין דבוריות על ידי הדבקה של משחרות על פרחים.

עמידות לוורואה באוכלוסיות דבורת דבש האירופאית

לדבורת הדבש, Apis mellifera, ולטפיל החיצוני שלה, אקרית הוורואה, Varroa desructor יחסים מורכבים של טפיל ומארח. ביחסי טפיל-מארח הברירה הטבעית מובילה כרגיל ל"מירוץ החימוש" המתאפיין בסדרת הסתגלויות במארח ונוגדי הסתגלויות בטפיל.

פחת דבורים בארה"ב 2014/2015: תוצאות ראשוניות

בסקר פחת דבורים שנערך בארה"ב דיווחו הדבוראים שהשיבו על הסקר על פחת ממוצע של 42.1%, במהלך שנת 2014-2015. זהו הפחת השנתי השני הגבוה ביותר בנרשם עד אז בארה"ב.

חיפושית הכוורת הקטנה, איום על גידול דבורי דבש.

חיפושית הכוורת הקטנה חיה ומתרבה בכוורות דבורת הדבש על מאגרי מזון זמין: דבש, אבקה ווולד הדבורה. היא פוגעת באופן ישיר בוולד בכוורת ובאופן עקיף מהוות נשא לשמרים הגורמים לתסיסה של מוצרי כוורת וכן מעבירה וירוסים שונים

מגדלים קטנים מאחדים כוחות להשבחת דבורים

לא מכבר, קבוצה הולכת וגדלה של מגדלי דבורים קטנים, לקחה על עצמה מטרה של טיפוח דבורים מקומיות. אחת התכונות היותר חשובות לטיפוח היא העמידות לאקרית הוורואה.

אינטראקציה בין מוצא וסביבה בגזעי דבורת הדבש

האם יתכן שסלקציה מוגברת ליבולי דבש גבוהים מובילה לפגיעה במאגר הגנטי או האם אנו דוחקים אוכלוסיות מקומיות המותאמות והעמידות ע"י ייבוא דבורים חסר התחשבות?