מכוורת מנהל המחקר החקלאי

מכוורת צריפין:

מכוורת צריפין הינה יחידת מחקר השייכת למכון להגנת הצומח במנהל המחקר החקלאי ועוסקת בחקר דבורים. במכוורת כ- 400 כוורות המפוזרות בשניים עשר אתרים שונים בצריפין ובבית דגן. המרכז הינו בחוות צריפין שם נמצאת קבוצת הכוורות הגדולה ביותר, כמו כן קבוצת האמהות, קבוצת האומנות וכן נחילים עם מלכות מוזרעות.

בחווה ממוקמים המבנים של המכוורת ובהם: משרד, מעבדה לדבורים, מכון רדייה, סדנת עבודה ומחסן ציוד. במכוורת מבוצעים מחקרים שונים הקשורים לענף הדבורים וכן עבודות של סטודנטים לתארים מתקדמים. עיקר המחקר הינו בטיפוח דבורים המבוצע כל שנה במכוורת בו נבחנים קווים שונים של דבורת הדבש עם דגשים על שקט, עמידות למחלות, כושר הישרדות, שמירה על מלאי מזון, יבולי דבש גבוהים ובשנים האחרונות- נבחנת ההיגיינה של הדבוריות.
בסיכום המבחן מאתרים את הדבוריות המצטיינות מכל קו ומבצעים הכלאות בהזרעה מלאכותית בין הקווים השונים. את המכלואים מספקים למשקים שמהם יגדלו את הדור הבא של המלכות.

הפעילות המחקרית כוללת, בנוסף, גם: בחינת חומרים נגד מזיק הוורואה ודרכים להדברתו; ובחינה ופיתוח שיטות ממשק להקלת העבודה בגידול הדבורים.

יעדי המחקר :

להוות מרכז למחקר יישומי וחדשני בתחום ממשק גידול דבורים כחלק אינטגראלי ממשק אזורי תוך התמקדות ברווחת מגדלי הדבורים בישראל.

 1. מעקב אחר מגמות שנתיות בפחת דבורים ואפיונם. תוך בירור משמעות ממשק כנגד מזיקים ומחלות ומזהמים סביבתיים על מגמות אלה (בשיתוף עם ד"ר אמוץ חצרוני, הנדסה חקלאית, מנהל המחקר החקלאי; אלי צעדי, מכון למדעי הצמח, מנהל המחקר החקלאי; שלמה שריג, מו"פ שדות נגב).
 2. בחינת חומרים ושיטות חדשות להתמודדות כנגד הוורואה. כולל שיפור פורמולציות ודרכי יישום של תכשירים ושיטות אגרוטכניות ידועות בעולם בהתאמה לתנאים מקומיים, ביניהם בחינת תרומה של שיטות אגרוטכניות כגון דרכי וסוגי תוספי תזונה לבריאות הדבורים.
 3. פיתוח כלים חדשים להתמודדות עם האקרית, באמצעות שיבוש התנהגות איתור הפונדקאי בשיתוף עם ד"ר אריקה פלטנר ואוניברסיטת סימון פרייזר מוונקובר קנדה. מחקר זה עוסק בלימוד התנהגות בחירת פונדקאי על ידי הורואה, למוד מנגנוני חישה כימיים.
 4. איתור מנגנוני עמידות לתכשירי הדברה באקרית הוורואה באמצעות שיטות מולקולארית (בשיתוף עם פרופ' מוראד גנם).
 5. השבחת דבורים לעמידות\סבילות לוורואה, ויבולי דבש. (בשיתוף עם ד"ר רלף בוכנר, ממכון לדבורים, הסן גרמניה; פרופ' מוראד גנם, מחלקה לאנטומולוגיה מכון וולקני; ופרופ' אברהם חפץ, אוניברסיטת ת"א). בשלב זה אנחנו בשלבי יצירת בסיס למאמץ השבחה ארוך טווח. באופן רציף נבדקים דבוריות המיצגות מכל הקווים לבריאות, חוזק יבולי דבש תמונה והגיניות.
 6. פיתוח ממשק הדברה משולבת כנגד אקרית הוורואה המבוססת אל על כלים אגרוטכניים כולל הזנת דבורים משופרת, קוים עמידים ותכשירי הדברה רכים וייחודיים.

צוות המכוורת והיחידה לדבורים:

 • נורית אליעש
 • איליה זידמן
 • רעיה זלצר
 • פז כהנוב
 • ד"ר ויקי סורוקר (מנהלת היחידה)
 • רון קורקודי
 • יוסי קמר
 • ד"ר סטרלין ראג'
 • שלומי פרנקין
6
עדכון אחרון 2018-06-11 00:00:00