מכוורת מנהל המחקר החקלאי

\

פחת דבורים בארה"ב 2014/2015: תוצאות ראשוניות

Nathalie Steinhauer et al. 2015


ההתארגנות לשיתוף מידע בין מגדלים Bee Informed Partnership הכוללת חוקרי דבורים בכירים, בשיתוף פעולה בין פקחי המכוורות ארה"ב Apiary Inspectors of America (AIA) ומחלקת החקלאות של ארצות הברית United States Department of Agriculture (USDA), מפרסמים תוצאות ראשוניות של הסקר הלאומי השנתי התשיעי על פחת דבורי הדבש. בחורף האחרון 2014/2015, 6128 מגדלי דבורים בארה"ב סיפקו תשובות מספקות. בסה"כ בבעלות של דבוראים אלה באוקטובר 2014 היו 398,247 כוורות, המהוות כ -14.5% מכלל- 2,74 מיליון כוורות המוחזקות במדינה.

כ- 67.2% מהעונים על הסקר, חוו במהלך החורף שיעורי פחת גבוהים יחסית לפי האומדן הראשוני קרסו בחורף האחרון כ- 23.1% כוורות.

בחורף השנה נראתה ירידה של 0.6% בפחת הדבורים, בהשוואה לחורף אשתקד 2013/2014, בו דווח על פחת של 23.7%. זוהי השנה השנייה ברצף שהשיעור הפחת נמוך משמעותית מערך הממוצע של 9 שנים שעומד על פחת של 28.7% (איור 1).

Summary of the total colony losses overwinter
איור 1. הערכות פחת כללי של דבורי דבש בארה"ב בחורף ופחת שנתי בארה"ב ב9 שנים האחרונות פחת חורפי ושנתי מחושבים על בסיס נתוני סקר של המשתתפים השונים. חום בהיר- רמה פחת סבירה; כתום- פחת חורף כללי; חום-פחת שנתי כללי.

בארבעת השנים הראשונות של הסקר, התרכזו בארה"ב בבחינת רמות פחת חורף בלבד. אך מאחר והדבוראים דיווחו גם על פחת קיץ ולפעמים אף ברמות משמעותיות, מאז 2010/2011 הסקר כולל התייחסות גם לפחת קיץ.

בקיץ 2014 (אפריל - אוקטובר), שיעור פחת הדבורים היה גבוה מאשר בחורף, ועמד על 27.4% (סך הכל בקיץ). בהשוואה לפחת הדבורים בקיץ 2013 שעמד על 19.8%.

חשוב לציין כי דבוראים מסחריים איבדו באופן קבוע מספר רב יותר של מושבות במהלך חודשי הקיץ מאשר במהלך חודשי החורף, בעוד שהמצב נראה הפוך עבור הדבוראים הקטנים.

הדבוראים שהשיבו על הסקר, דווחו על פחת ברמה של 42.1%, מתוך סך כל המושבות שטופלו במהלך שנה שעברה (סך כל הפחת לשנה, בין אפריל 2014 - אפריל 2015). זהו הפחת השנתי השני הגבוהה ביותר בנרשם עד כה.

כמו בשנים הקודמות, פחת הדבורים אינו קבוע לאורך כל שטחי ארה"ב - פחת שנתי חריג של 60% נרשם בכמה מדינות ארה"ב, בעוד שבהוואי מדווחים על ערך פחת נמוך ביותר שהוא 14% (איור 2).

Total annual loss (%) 2014-2015 by state
איור 2. רמת הפחת שנתי 2014-2015 באחוזים לפי מדינה. מגדלי דבורים בעלי מושבות בכמה מדינות שוקללו לפי כל מדינה בנפרד. במדינות שבהן יש פחות מ-5 משתתפים לא מופיע מידע.

חשוב לציין שפרויקט המסקר ממומן על ידי משרד החקלאות האמריקאי.

עדכון אחרון 2017-02-22 00:00:00